Varför?

Varför ägnar man all sin lediga tid till att driva just en sådan förening som ROS?

Det börjar med att några anhöriga och s k avhoppare från olika rörelser börjar diskutera med varandra och upptäcker den gemensamma tråden i manipulation. Ju mer man talas vid och diskuterar, desto mer förvånas man över likheterna i de olika rörelserna, oberoende av vad som är rörelsens ideologi.

Intresset är väckt och man börjar studera och läsa forskarrapporter, avhoppares berättelser, anhörigas berättelser och framförallt läser man rörelsernas eget material.

Det finns en mängd litteratur i ämnet både för och emot. Se vår litteraturlista

Vad man framförallt lär sig är att ingen annan egentligen kan förstå vad som händer med en familj som förlorar en kär anhörig till en manipulativ rörelse. Inte heller kan någon annan förstå vad det innebär att lämna en manipulativ rörelse.

Allt detta sammantaget driver oss framåt. Vi vill informera och dela med oss av våra erfarenheter som anhöriga och f d medlemmar i olika manipulativa rörelser. Vi vill också försöka att hjälpa andra med vår egen erfarenhet.

Vi vill självklart sprida kunskap om manipulation och förhindra att människor lockas in i sådana rörelser. ROS vill att kunskap om manipulation ska finns med i skolornas kursplaner.