Avprogrammering?

Sekterna använder avprogrammering i sitt ordval. Innebär det att man accepterar programmering? Historier om våldsamma kidnappningar och avskyvärda behandlingar för att få människor att avsvära sig sin tro har förekommit i media och från sekternas håll. ROS tar avstånd från alla former av våld och kidnappning.

Den avprogrammering vi förespråkar är helt enkelt ett samtal mellan medlemmen och en annan person, där medlemmen får saklig information, som den tidigare inte har haft tillgång till. Genom att diskutera och öppna dörrar skall medlemmen själv komma till insikt och börja fundera och själv komma fram till ett beslut. Skall jag vara med i rörelsen eller inte?

Erfarenheten är att en "avprogrammering" endast lyckas om individen själv redan har börjat att tvivla och ifrågasätta.

Vi vill understryka att en sådan diskussion aldrig handlar om tro eller religion. ROS försöker aldrig påverka en annan människas tro eller religion. Vad vi vänder oss emot är att man med religionen som täckmantel kuvar andra människor för att ge ledaren eller en liten grupp i toppen makt och pengar för egen del.