Länkar

International Cultic Studies Association 
Internationell organisation 

Föreningen Rädda Individen
Svensk stiftelse. Mycket fakta om olika rörelser.

Föreningen Hjälpkällan
Stöd och hjälp för avhoppare av destruktiva rörelser.

European Federation of Centres of Research and Information on Cults and Sects
Europeisk paraplyorganisation.

Steven Hassan
Amerikansk expert på destruktiva rörelser.

Charlotte Esséns webbplats
Författare av boken "Sektbarn"

Sektliv
Att vinna en tro och förlora sig själv. Om livet i sekter.

Stöd vid avhopp från kriminella gäng
Avhopparverksamheten i Göteborg.

Fryshusets Exitprojekt
Stöd för avhoppare från nationella rörelser.

Livets resa
Kritisk sida mot Jehovas vittnen.