Oskuldens ögon

”Oskuldens ögon” är en sann verklighetsskildring om en svensk flicka som föds av svenska föräldrar i ett modernt Sverige. Trots detta blir hennes uppväxt mycket annorlunda eftersom hennes far innehar en ledande roll inom Jehovas vittnen. Hon tvingas dagligen leva i ”två världar” då föräldrarna förbjuder henne att ”bli någon del av denna värld”.

Hon lever därför som tillfällig gäst i sitt eget land, i väntan på att det verkliga livet snart ska komma. Trots att hon lider av ”människofruktan” blir hon ändå en av Jehovas mest nitiska förkunnare. Till slut drabbas hon av ”Livet” när obekväma frågor ställs.

Det är en äkta och gripande berättelse om ett annorlunda liv i ett modernt samhälle som tar upp ett stycke svensk historia som det talas alldeles för lite om - pågående sociala och religiösa sammanslutningar som fortsätter att splittra familjer och vänner. ”Oskuldens ögon” handlar om tolerans mot oliktänkande och fördomar som fortfarande är ytterst aktuella på grund av ras, religion eller social ställning. Det är en skildring av en annars sluten värld med dörrar som inte många gläntat på.