Varning

Forskning visar att du bör se upp med:

Överdrivet snälla människor - lovebombing

Få uppriktiga vänskapsförhållanden skapas under ett kort ögonblick. Du kan få höra, att Du nominerats till veckans trevligaste person, Din klädsel eller Din hund uppmärksammas på ett orimligt positivt sätt. Vissa rörelser går så långt att de använder sexuella utspel i värvningssyfte.

Fina erbjudanden
Erbjudanden, som framställs som enastående chanser, som inte återkommer och kräver beslut utan tillräcklig betänketid. Exempel på erbjudanden kan gälla måltider. "Inga beslut vid sittande bord" - en god förhandlingsregel. Vid telefonförsäljning är det extra viktigt att Du är tydlig. Begär att få information om erbjudandet hemskickad per post.

Försäljarjobb
Erbjudande om arbete, där Du förväntas köpa ett eget förråd av produkter. Anställningar med oklara anställningsförhållanden.

Kurser
Erbjudande om kurser, där Du måste erlägga en större avgift som inte återbetalas om Du ångrar Dig. Läs det finstilta. Gå inte i borgen för andras banklån! Gå inte heller på knepet med avbetalning av kursavgiften. Den kan sätta Dig i knipa och vara svår att avsluta.

Reklam för kuser
Även sådan reklam som förmedlas av Ditt företag eller av ovetande vänner. Vissa kurser i till exempel personlighetsutveckling och ledarskap är inte seriösa. Framförallt saknas beredskap att ta hand om krissituationer, som kan uppstå i samband med starkt känslobetonade provokationer. Även välrenommerade företag och myndigheter beter sig aningslöst.

Terapi
Se upp med behandlingsmetoder som inte bygger på evidensbaserad forskning. Ignorera inte läkarvetenskapen. Avsluta aldrig medicinering utan att först konsultera Din läkare. Enligt patientsäkerhetslagen får sjukdomar som cancer, diabetes och epilepsi endast behandlas av legitimerad vårdpersonal.

Värvningsaktiviteter
Värvning sker på nätet, telemarketing, genom dörrknackning och hembesök. Värvning sker också på allmän plats, på gator och torg. Skolor är ofta besökta platser för värvarna.

Slutligen: Om någonting verkar vara för bra för att vara sant, är det nog det också.