Verksamhet

Stödtelefon
Om Du känner att Du behöver prata så kan Du ringa till oss och boka in en tid för ett telefonmöte. Vårt nummer är 031-24 01 07 och vi har linjen öppen varje onsdag 18.00-21.00

Självhjälpsgrupper
Är Du Intresserad av att ingå i en självhjälpsgrupp?

En självhjälpsgrupp består av 5-8 personer som själva gjort samma erfarenheter som Du eller som själva befunnit sig i samma utsatta situation som Du. I denna grupp stöder man varandra och hjälper varandra framåt. Känslan av total isolering i en krissituation kan ibland vara lika förödande som själva orsaken till krisen. Den som själv är drabbad eller har varit i samma situation kan bättre förstå hur det känns - detta är själva grundtanken bakom fenomenet med självhjälpsgrupper. Vi inom ROS hjälper Dig med adresser och igångsättare.

Medlemsmöten
Vi har planerade medlemsmöten i Mötesplatsens lokaler vid Järntorget, Södra Allévägen 1B i Göteborg, några gånger per år. Några av medlemsmötena är öppna möten, då vi även välkomnar icke-medlemmar. Till de öppna mötena försöker vi engagera en intressant person som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Vi samarbetar även med bildningsförbund och bibliotek.

Medlemsavgift
Du är välkommen att bli medlem i ROS och stödja vår verksamhet.
Årsavgiften är 100 kronor per år och betalas in på plusgirokonto 4311994-0
Glöm inte att meddela ditt namn och adress, så att vi kan skicka ut nyhetsblad och inbjudningar till våra föreningsmöten.

Skolbesök
Vi är ute på skolorna och håller föredrag eller förser eleverna med material till olika uppsatser eller arbeten som eleverna gör. Är Du intresserad av, att vi besöker Din skola, kontakta oss via formuläret under Kontakta oss i menyn till vänster.